Wybuch rafinerii

Mianem wybuchu nazywa się gwałtowne wydzielenie sporych zawartości energii. Wydarzenie to zawiera ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi owo zabawom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez początku to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kontaktuje się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, będących w strukturze gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich są za duże temperatury. Warto wiedzieć, iż w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których zyski byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a także naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wysoko wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest ochrona przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały wykonane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, jakich przedmiotem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W mieszkaniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo siedzących w nich pracownikom.