Strefa zagrozenia wybuchem 22

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to przepis normatywny, który usuwa się również do urządzeń kiedy i układów kontroli. Omawiane urządzenia przeznaczone są w głównej wadze do podawania ich w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta stanowi dokumentem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

I w polskim systemie prawnym została zawarta na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacji jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich uzyskujących się do narzędzi oraz stylów ochronnych danych do wykorzystywania w okolicach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub te pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie jeszcze do urządzeń a i systemów ochronnych oddanych do stosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te poświęca się do użytku poza omówionymi strefami ale które oddziałują na bezpieczne chodzenie do urządzeń i sposobów ochronnych danych do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej wole nie stawia się między innymi do produktów medycznych, które stosowane są w towarzystwu medycznym. Nie dopasowuje się jej dodatkowo do sprzętu danego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które zwrócone są w jednych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które wybierają się w Dodatku nr Oraz do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających zaufanie oraz kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy funkcji w obszarach z atmosferą wybuchową". Narzędzia oraz style ochronne mogą być materiałem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów a które jeszcze przewidują postawienie na nim znaku CE. Znak ten winien być pewny, czytelny i stały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.