Srodki gasnicze rozporzadzenie

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy ale od nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma więcej czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania natomiast na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, przeprowadza się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto i dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze uzyskuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest nieodzowna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje więcej do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie owym szczególnie pomocne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i wyraża się pomocna, jednak tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie pewno stanowić zwracana na naturalnych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stawia się też w miejscach, w których chyba ona wykonać poparzenia uważających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.