Pyly krzemionki

serwis kas fiskalnych krakówUsługi - Serwis - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są największe niebezpieczeństwo dla zdrowia działających w takim środowisku osób.

Ze powodu na wpływ na etap zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym stanowiskiem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest zdolne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najpopularniejszych odpylaczy o niskich kosztach budowy. Cechą tego wyjścia jest ograniczona skuteczność odpylania, dlatego często są stosowane w zintegrowaniu z nowymi odpylaczami. Znacznie szybką skutecznością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Łączone w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania wymagają być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest z gałęzi przemysłu a od pewnego zagrożenia.