Obrobka plastyczna a odlewnictwo

Obecnie metalurgia jest rzeczą, która zawiera nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, lecz i bierze się badaniem struktur w sile makro. W tym projektu zazwyczaj przesuwa się badania na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest dziedziną, która pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak tylko zależnie od nowa różnego rodzaju mikroskopy zaczęto używać w metalurgii. W ostatnich etapach są one niezbędne podczas pracy z produktami inżynierskimi. Dziś we wspomnianej dziedzinie niezwykle popularne są mikroskopy metalograficzne, które wykorzystuje się między innymi do poszukiwania zgładów metalowych albo więcej ich przełomów. Jest toż technika obrazowania, którą realizuje się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które dają na obserwację struktury na stanie atomowym oraz mikroskopy świetlne, przedstawiające się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych narzędzi są niezwykle ważne, gdyż dzięki temuż potrafimy znaleźć różnego rodzaju mikropęknięcia w produkcie lub ich zapoczątkowanie. Możliwe jest też obliczenie udziału fazowego, a i dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temu możemy również określić ilość oraz sposób wtrąceń, a jeszcze wiele różnych istotnych składników, z elementu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału kupią na głęboką obserwację struktury materiału, dzięki czemu w perspektywie możemy zapobiec wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych jest szalenie istotne, gdyż dzięki temu możemy już znaleźć wady materiału. Ale o pamiętać, iż obsługa tego modelu mebla jest ciężka. Spośród tego względu doświadczenia na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.