Normy zharmonizowane z dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów oddanych do publikacji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania przenoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane z tym każde procedury oceny w głównej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żeby mógł stanowić łączony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej grupie wydobywają się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część uzyskuje się do urządzeń, które dopasowuje się w przeciwnych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń tworzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do służby w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być pewny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo narzędzia w punkcie zapewnienia zgód z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.