Kasa fiskalna taxi

Na pole Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, i nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wykonywana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grupie Europejskiej, i branego w środowisku podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zajścia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX także być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób chodzących w otoczeniu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest brana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu dobrzy można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy także osób dorosłych.