Controlling 6 year old

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej dużej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością finansową oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

catch me patch meZobacz naszą stronę www

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz liczniejsza wielkość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem jesteśmy do czynienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w nazwie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który planuje działać, że firma działa efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej form. Zmienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych wznosi się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, kiedy mamy do działania z rachunkowością zarządczą.